Odpady i inne śmieci

Dokąd samochody ciężarowe zawożą nasze nieczystości i co w dalszej kolejności się z nimi dzieje?

Dokąd śmieciarki zawożą nasze odpady remontowe i co później się z nimi dzieje?

W okresie budowy domu czy też budowli o innym przeznaczeniu siłą rzeczy dochodzi do wytworzenia odpadów poremontowych. Pozostałości starych materiałów, resztki materiałów budowlanych stosowanych w czasie remontu i inne śmieci związane z pracami remontowymi muszą zostać usunięte z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, odpady pobudowlane źle prezentują się wokół domu utrudniając utrzymanie porządku niekiedy też w obrębie sąsiednich działek. Papiery, folie i drobny gruz nierzadko stają się przyczyną sąsiedzkich nieporozumień. Drugą kwestią są ekonomiczne względy. Z perspektywy ochrony środowiska i estetyki otoczenia wszelkie odpady poremontowe są pozbawione wartości i wymagające usunięcia. Niszczą one środowisko naturalne oraz obniżają poczucie piękna. Niemniej odpady budowlane są cennym surowcem wtórnym, który po przejściu przez odpowiednie procesy może na powrót znaleźć zastosowanie w budownictwie. Uzyskane surowce są używane między innymi do produkowania elementów budowlanych, a także specjalnych tworzyw koniecznych do przeprowadzenia remontowych prac bądź innych robót budowlanych. System gospodarowana odpadami jest organizowany w ramach działalności gminnej jednostki samorządowej, jako jedno z gminnych zadań własnych. Właściciele gruntów i budynków są zwykle obciążeni opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. W zamian za płacenie opłat mogą oni dostać ekwiwalentne świadczenie w formie odebrania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Z perspektywy gminnej jednostki samorządowej są one uznawane za odpady komunalne. Jednakże nie wszystkie odpady pobudowlane są odbierane w ramach realizowania zadań własnych gminy. Opłata publiczna na rzecz gminy dotyczy jedynie pozostałości po budowach w gospodarstwie domowym zrealizowanych samodzielnie przez mieszkańca gminy. Stąd wynika, że członek gminnego samorządu, który zatrudnia ekipę remontową musi radzić sobie z odpadami sam. Wynika to z faktu, że w przypadku przeprowadzania prac remontowych przez firmę, to wyłącznie ona zostanie wytwórcą odpadów. Należności wpłacane przez właściciela są natomiast płacone w granicach jego działań, a nie działalności ekipy remontowej, z usług której korzysta. W takim przypadku obowiązek wywożenia odpadów pozostaje na wynajętej ekipie budowlanej.